Znak VCC CV Veteran car club Chomutov Logo
Kontakty Přidat k oblíbeným česky německy
Pozvánka na sraz

Seznamte se prosím...

Kdo jsme?
Veteran car club Chomutov je malý klub. Byla nás jen parta kamarádů, kteří tento klub v roce 1996 založili. Někteří v té době ani "veterána" nevlastnili, ale byli plni nadšení a elánu. V současné době máme 20 členů, kteří mají zájem o historii motorismu.

Čím se zabýváme?
Zabýváme se historií vozidel a vším, co s ní souvisí.
Zůčastňujeme se srazů pořádaných dalšími kluby, zpravidla v rámci České republiky.
Sami organizujeme sraz historických vozidel v Chomutově. Na tom prvním jsme měli plných 14 účastníků. Na desátý již přijelo 60 posádek. Sjíždí se k nám lidé z blízka i z dáli a dokonce i ze zahraničí. Pravidelně přijíždí veteránisté z Německa.
Sraz pořádáme každý rok poslední dubnovou sobotu. Jedná se o jednodenní setkání, ale je i možnost ubytování na noc. Den probíhá tak, že po přejímce se vozidla společně přesunou na rozlehlé parkoviště ve středu města, kde se koná jejich výstava. Po poledni startují na předváděcí jízdu okolím Chomutova. Na trase, dlouhé zhruba 50 km, účastníky vždy čekají nějaké úkoly, jejichž vyhodnocení probíhá po příjezdu do cíle.


Proč to děláme?
V dnešní uspěchané a přetechnizované době chceme připomenout um našich předků.
Mnoho historických vozidel je možné shlédnout v muzeích, mnoho jich je však ukryto zrakům veřejnosti ve stodolách a garážích. Právě srazy historických vozidel jsou jedinečnou příležitostí, kdy je mohou milovníci a příznivci (ale i náhodní kolemjdoucí) bezplatně vidět po tolika letech i v pohybu. Během výstavy vozidel vzniká mnoho diskutujících hloučků návštěvníků s majiteli vozidel. Je možné vyslechnout nekonečnou sérii příhod zažitých s tím, či oním "miláčkem". A to nejen při srazech ale také při nemalém úsilí majitele s jejich renovací a znovuzprovozněním.

Veteran car club Chomutov není výdělečně činný. Pracujeme bez nároku na honorář, dobrovolně a z nadšení.
Finanční udržitelnost srazů, je možná pouze za podpory účastníků a sponzorů. Za jejich přízeň a podporu jsme rádi. My jim na oplátku můžeme dělat na našem srazu reklamu.
Publikování a prezentace akce probíhá formou plakátů, v kalendářích akcí v motoristických časopisech, v regionálním tisku, v rozhlase i televizi.

Závěrem...
Naší snahou je udržet nastolenou tradici v pořádání srazu historických vozidel v Chomutově i v dalších letech.
Zda a na kolik se nám to podaří nemůžeme hodnotit sami. Proto vás srdečně zveme k účasti na našich srazech, ať nás má případně kdo zdrbnout...

Motto:
"Rozdíl mezi klukem a mužem je v ceně jejich hračky..."

Zájem veřejnosti
Vystavované vozy přitahují obdivné pohledy...

Znáte město Chomutov?

Historie
Počátky Chomutova sahají do 10. nebo 11. století, kdy na důležité cestě z Lipska do Prahy vzniklo malé slovanské sídliště. První historické zmínky o Chomutovu jsou dochovány z roku 1252, kdy Bedřich Načeradec z Chomutova daroval město řádu německých rytířů. V jejich majetku se město stává centrem severočeského dominia se sídlem zemského komtura. Roku 1605 se stalo královským městem.

Poloha
Město Chomutov se nachází v západní části Ústeckého kraje na křižovatce významných železničních i silničních dopravních komunikací. Město se rozkládá při okraji podkrušnohorské pánve na jižním úpatí Krušných hor. Nadmořská výška, v níž se sídlo nachází, se uvádí 330m, nicméně reliéf katastru města je daleko členitější. Nová výstavba zasahuje až na svahy Krušných hor a rozdíl nejvyšší a nejnižší nadmořské výšky tak činí 120m.

Zajímavé památky města

Městská věž
Městská věž
Městská věž byla postavena v roce 1525. Naposledy byla přestavěna v roce 1874 v novogotickém stylu. Přístupná je od května do září od 9 do 17 hod., mimo pondělí.

Kostel sv. Ignáce
Kostel sv. Ignáce
Raně barokní stavba basilikového typu s dvouvěžovým severním průčelím byla postavena Italem C. Luragem v letech 1663-1668. Možnost prohlídek.


Kostel sv. Kateřiny Pohled na malby v kostele

Je nejcennější historickou památkou v Chomutově a jednou z nejstarších raně gotických staveb v Evropě. Kostel byl v roce 1281 dostavěn jako řádový a byl součástí hradu. Možnost prohlídek.


A mnoho dalších...

Start na předváděcí jízdu
Tak to vypadá, když účastníci vyráží na trasu...
Motorkáři na trase
Tak zas popojedem...
Předchůdce Fordu T
Předchůdce Fordu T, vyroben v Michiganu
Víte že...
...nedaleko Chomutova se nachází velice krásné a zajímavé historické památky? A ačkoli se město nachází v průmyslovém kraji a na severu Čech, i zde najdeme krásná místa v přírodě...

Zřícenina hradu Hasištejn
Zříceniny hradu Hasištejn Hrad byl postaven začátkem 14. století. Zakladatelem Hasištejna byl pravděpodobně Fridrich I. ze Šumberka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského. Ten mu ho pak ponechal jako léno. Roku 1418 král Václav IV. zastavil tento hrad Mikuláši Chudému z Lobkovic. Rok nato král Václav IV. zemřel, a protože hrad neměl kdo vyplatit, zůstal Lobkovicům. Mikuláš provedl řadu oprav hradu, ale i opevnění. Po smrti Mikuláše Chudého pokračoval v přestavbě jeho syn Mikuláš II. Trvale na Hasištejně sídlil známý humanista a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Po jeho smrti nebyl hrad již nastálo osídlen.
Do dnešních dnů však zůstali zachovány mohutné zříceniny dokumentující velikost hradu Hasištejna.


Bezručovo údolí
Je nejhlubším a nejdelším údolím Krušných hor, které bylo v roce 2002 vyhlášeno Přírodním parkem Bezručovo údolí.
Součást parku tvoří přírodní prostředí svahů údolí a údolní niva řeky Chomutovky, jádrem jsou přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, přírodní rezervace Buky nad Kameničkou a přírodní památka Krásná Lípa. Toto krásné přírodní prostředí navazuje na sídelní útvar Chomutov-Jirkov a tvoří spojnici města s rekreací v Krušných horách prostřednictvím turistických stezek a cyklotras. Z údolí je možné jít až na Horu Svatého Šebestiána, do Načetína, Kálku či Blatna.

Důležité kontakty

Předseda klubu:
Milan Říha
mobilní telefon: +420 607 788 094
E-mail

Technický komisař:
Zdeněk Prchal
mobilní telefon: +420 607 786 567
E-mail

Oficiální www:
www.vccchomutov.cz

Indian Scout
Indian Scout, r.v. 1928
Pohoda na cestách
Nikam nespěchám, mám čas...
Několik zajímavých odkazů:
www.chomutov-mesto.cz
www.kamencak.cz
www.krusnohorska.cz
Nahoru

webmaster